Onze missie:
Wij bieden waardevolle ondersteuning aan agrariërs om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en te voldoen aan cruciale administratieve verplichtingen.

Wat wij bieden:

1. Gecombineerde opgave begeleiding: Wij helpen agrariërs bij het invullen van de jaarlijkse gecombineerde opgave, essentieel voor het voldoen aan wettelijke vereisten en om in aanmerking te komen voor subsidies en steunmaatregelen.

2. Mestboekhouding expertise: Onze specialisten staan klaar om agrariërs te begeleiden bij het bijhouden en rapporteren van hun mestgegevens, zodat ze duurzaam kunnen omgaan met mest en milieuvoorschriften naleven.

3. Juridische begeleiding: Wij bieden juridische ondersteuning op maat, met aandacht voor verschillende rechtsgebieden die relevant zijn voor agrarische bedrijven, om hen te helpen bij contracten, geschillen en naleving van wet- en regelgeving.

4. Opstellen van plannen: Wij helpen bedrijven met het opstellen van plannen zoals duurzaamheidsplannen en risico-inventarisatie en -evaluatieplannen (RI&E).

Door onze expertise en persoonlijke aanpak willen we agrariërs ontzorgen en hen de nodige tools en kennis bieden om succesvol en in overeenstemming met de wet te opereren in een steeds veranderende agrarische sector.
Bel vrijblijvend met onze adviseur.

Mathijs Ramaker
Adviseur BOERENLAND Advies
T. 06-51131718
E. m.ramaker@vob-holland.nl

Ons doel

Door onze expertise en persoonlijke aanpak willen we agrariërs ontzorgen en hen de nodige tools en kennis bieden om succesvol en in overeenstemming met de wet te opereren in een steeds veranderende agrarische sector.

Samen werken we aan een duurzame toekomst voor agrarische ondernemers.

BOERENLAND ADVIES • Melkrijder 11, 3861 SG Nijkerk • T. 033-2451972